Invitasjon til lansering 29.09 kl. 10

Hvordan starte en samtale som virkelig betyr noe? En samtale kan være helende, skape forståelse, nye perspektiv, anerkjennelse, en følelse av fellesskap. Samtaler kan utvikle og skape varig endring. Men hvordan starte en slik samtale?


HubSpot Video

CRUX og FuelBox inviterer til digital lansering.  FuelBox VEIVALG - Levd liv & Ny fremtid har til hensikt å sette i gang de gode samtalene gjennom boksens 180 åpne spørsmål om relasjoner, verdier, avhengighet, følelser, erfaringer, endringsarbeid og den nye hverdagen. Det er et mål at samtalene skal bidra til å bygge tillitsfulle relasjoner, samt skape ny innsikt og forståelse. Slik kan man komme på sporet til å gjøre valg og handlinger som bidrar til økt livskvalitet.

Vi tror på kraften i gode relasjoner der det faglige og vanlige virker sammen. Spørsmålene er utviklet i samarbeid med erfaringskonsulenter i Stiftelsen CRUX (stiftelsencrux.no). Vi har også fått nyttige innspill og hjelp til kvalitetssikring av innholdet fra deltagere, virksomhetsledere og fagpersoner i CRUX. Innholdet er skreddersydd for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner; personer med bakgrunn i rusavhengighet og/eller kriminalitet, ofte i kombinasjon med psykiske helseutfordringer. Det har derfor vært et viktig poeng at innholdet er utviklet av erfaringskonsulenter som har vært i samme situasjon selv.

FuelBox VEIVALG - Levd liv & Ny fremtid har til hensikt å sette i gang de gode samFuelBox VEIVALG - Levd liv & Ny fremtid har til hensikt å sette i gang de gode samtalene gjennom boksens 180 åpne spørsmål om relasjoner, verdier, avhengighet, følelser, erfaringer, endringsarbeid og den nye hverdagen. Det er et mål at samtalene skal bidra til å bygge tillitsfulle relasjoner, samt skape ny innsikt og forståelse. Slik kan man komme på sporet til å gjøre valg og handlinger som bidrar til økt livskvalitet.talene gjennom boksens 180 åpne spørsmål om relasjoner, verdier, avhengighet, følelser, erfaringer, endringsarbeid og den nye hverdagen. Det er et mål at samtalene skal bidra til å bygge tillitsfulle relasjoner, samt skape ny innsikt og forståelse. Slik kan man komme på sporet til å gjøre valg og handlinger som bidrar til økt livskvalitet.

Programmet varer fra 10:00 - 10:45 og det vil bli innlegg fra helseminister Bent Høie, fra generalsekretæren i Crux, erfaringskonsulentene som har bidratt til å utvikle boksen og fra FuelBox.

Arrangementet er digitalt og alle påmeldte vil få tilsendt egen link til arrangementet på mail senest 28.09.21

Påmelding:


Alle påmeldte vil få tilsendt egen link til arrangementet på mail senest 28.09.21